dzienniczek
SzkołaŚwietlica

Regulamin

ZADANIA ŚWIETLICY

 • Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im wszechstronny rozwój osobowości. Opieka wychowawcza zapewniona będzie:
 • uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 • uczniom oczekującym na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych,
 • uczniom po zakończonych zajęciach,
 • oraz innym, chcącym uczestniczyć w zajęciach za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie w nich  dobrych nawyków zabawy, rozrywki oraz sportu na świeżym powietrzu. 
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Odkrywanie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego. 
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu na świetlicy.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz z powodu innych okoliczności.
 • Przyjmowanie do Świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do Świetlicy szkolnej.
 • Świetlica czynna jest od godziny 7:00 do 16:00.
 • Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
 • Zajęcia mogą odbywać się w innym pomieszczeniu - na boisku szkolnym, placu zabaw lub bibliotece, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
 • Uczniowie przebywający w Świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.
 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 
 • Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami bezpieczeństwa.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy szkolnej.
 • W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 • Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione  osoby w kracie zgłoszeniowej.
 • Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
 • W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone dzień wcześniej do świetlicy. 
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 •  Opiekun świetlicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
 • W świetlicy przez cały rok szkolny,  obowiązuje zmiana obuwia.
 •  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić opiekuna świetlicy szkolnej o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 • W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie  prawni zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań oraz uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu swoich myśli oraz przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego),
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną oraz psychiczną,
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
 • zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 • meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
 • zachowywać się kulturalnie w świetlicy oraz stołówce szkolnej.

Aktualności świetlicy

 

swietlica2017

2018/2019

 

Odświeżona świetlica czeka na świetliczaków w nowym roku szkolnym 2018/2019

 

sw 2

 

Wszystkim rodzicom za wszelkie pomoce przyniesione na świetlicę serdecznie dziękujemy!!

 

linia balony

 

Co oferuje nasza świetlica?

Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej według haseł tygodnia. W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych integrując się między sobą  oraz rozwijając więź społeczną. Na zajęciach plastycznych i manualnych natomiast rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. 

 

linia balony

 

Koci dzień na świetlicy

Dzień Kota to inicjatywa mająca na celu przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na zdj 03problem bezdomnych kotów i na często trudny koci los.
W tym dniu wszystko kręciło się wokół kota. W poszczególnych grupach przez cały dzień odbywały się różnorodne zajęcia z kotem w roli głównej:rozmowy, pogadanki, czytanie fragmentów książek, zajęcia plastyczne oraz oglądanie filmu "Garfield".

linia balony

 

Prace walentynkowe

 

wal1wal2

 

wal3wal4

 

linia balony

Święto Babci i Dziadka

 

babcia swbabcia 1 sw

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – Święto Babci i Święto Dziadka. Z tej okazji podczas zajęć świetlicowych dzieci opowiadały o swoich ukochanych babciach i dziadkach, wypowiadały się za co kochają swoje babcie i dziadków, wykonywały laurki oraz upominki. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz młodzieńczej energii.

linia balony

Wigilia na świetlicy

W świątecznej, pełnej radości atmosferze 21 grudnia w świetlicy szkolnej odbyła się wigilijka.wigilia sw Podczas tego miłego spotkania  dzieliliśmy się opłatkiem  składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia oraz śpiewaliśmy razem kolędy. Wspólne kolędowanie uświetnił słodki poczęstunek. Oby ta atmosfera świąteczna pozostała jak najdłużej w naszych sercach.

 

linia balony

Zimowy wystrój świetlicy

 

zima swzima sw 1

W okresie przedświątecznym wykonywaliśmy dekoracje związane z Mikołajem oraz świętami Bożego Narodzenia. Nasza świetlica jest pięknie przystrojona. 
Efektem pracy uczniów i wychowawców są dekoracje zdobiące świetlicę szkolną. 

linia balony

Andrzejki w świetlicy

W piątek 30 listopada w świetlicy szkolnej dzieci spędziły czas na zabawie andrzejkowej. andrzejkiTradycyjne wróżby przeplatały się z nowoczesnymi, a wszystkie „przepowiadały” bliższą lub dalszą przyszłość. Wszystkiemu towarzyszyło dużo śmiechu.

 

 

 

 

linia balony

 

Nasze misie, misiaczki...

 

misswmis1sw

Z okazji Dnia Pluszowego Misia zapoznaliśmy się z sylwetkami misiowych bohaterów wielu bajek, rozwiązywaliśmy mnóstwo zagadek, wykonaliśmy misiowe torebki na prezenty oraz pachnące misie z kakao i kawy, mmm było pysznie:)

 

linia balony

 

W czasie deszczu dzieci sie nudzą...

Ale nie w naszej świetlicy!! Piękne dary jesieni oraz zmiany zachodzące w przyrodzie zdj 03stanowią inspirację do ciekawych prac plastycznych. Wykorzystując wiele technik, uczniowie wykonali, m.in. grzyby, jesienne krajobrazy i wiele wiele innych, które można podziwiać na naszych świetlicowych gazetkach. Galeria

 

 

linia balony

Niepodległość znaczy wolnośc...

11 list sw11 list sw 1

 

Z okazji 100 lecia niepodległości uczyliśmy się patriotyzmu, poznaliśmy nasze symbole narodowe, słuchaliśmy pieśni patriotycznych. Z dużą radością wykonywaliśmy różne prace oczywiście w barwach biało czerwonych. Wspólnie dekorowaliśmy nasze świetlicowe gazetki. 

linia balony

 

Witaminki, witaminki

Na świetlicy przypominamy o tym, jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców. Nie tylko zdj 03uczymy się o zdrowym żywieniu, ale też sami możemy przygotować pyszne i zdrowe smakołyki, a później ich spróbować. Galeria

 

 

 

linia balony

Światowy Dzień Zwierząt

 

dz skoty s

Większość z nas ma w domu swojego pupila, jednak nie każdy wie, że 4 października nasze psy, koty, chomiki i ... obchodzą  na  całym  świecie  swoje święto. Cały pierwszy tydzień października poświęciliśmy więc tematyce zwierząt. Rozmawialiśmy o miejscu jakie zajmują pupile w naszym życiu.
Wykonywaliśmy prace plastyczne zwierzaczków, czytaliśmy o nich książki,  oglądaliśmy film o niezwykłej przyjaźni pomiędzy lisem a królikiem a nawet załozyliśmy mini kompostownik, zwracając szczególną uwagę na rolę jaką odgrywają w przyrodzie nasi mali przyjaciele - dżdżownice.

 

linia balony

 

Sprzątanie Świata

 

sprz swsprz 1 sw

28 września włączyliśmy się do akcji "Sprzatania Świata" . Tego dnia rozmawialiśmy w świetlicy o ekologii i proekologicznych zachowaniach m.in segregacji śmieci. Na koniec zajęć każdy świetliczak otrzymał pomalowaną przez siebie legitymację "Przyjaciela Przyrody"

 

linia balony

Spotkanie z policjanami

 

swsw 1

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią w dniu 13 września 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszami policji z Komisariatu w Chełmku. Spotkanie miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

 

 linia balony

 

 

 napis

 

Malowanie balonów

balonbalon1

Nowy rodzaj zabawy, który zaowocował fantastycznym i pracami Świetlików.

 

balon2balon3

linia balony

Przygotowania do balu

A tak na świetlicy wyglądały przygotowania do balu karnawałowego.

zdj 02

Galeria

 

 

 

 

 

 

 

linia balony

Noworoczne prace

Nowy rok kalendarzowy nasze Świetliki przywitały tworząc na papierze zdj 04imponujące, różnokolorowe sztuczne ognie. W pierwszych tygodniach stycznia uczyliśmy się również, jak należy dbać o zwierzęta w okresie zimowym. Szczególną uwagę poświęcono ptakom, dla których uczniowie klas trzecich pod czujnym okiem plastyka wykonywali karmnik. Ostatni tydzień pracy zwieńczony został kwiatkami dla babci i dziadka, a także z miłością wykonanymi laurkami. Galeria

 

linia balony

 

Kosmos w wyobrażeniach Świetlików  Galeria

 

 linia balony

Święto Niepodległości

Na świetlicy uczniowie obchodzili święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji zdj 01dzieci rozmawiały i przypominały sobie symbole narodowe, a także wykonywały kotyliony oraz mapę Polski. Galeria

 

 

 

 linia balony

Jesienne prace

Podczas zajęć "Świetliki" wykonywały różnorodne jesienne prace plastyczne. zdj 08Zapraszamy do galeriiGaleria

 

 

 

 

 

 

linia balony

Nowe gry na świetlicy szkolnej

Na swietlicy szkolnej pojawiły się nowe gry planszowe, ktore poprzez zabawę zdj 01rozwijają i wzbogacają słownictwo uczniów, ćwiczą zdolność szybkiego oraz logicznego myślenia, a także uczą skupienia i precyzji. Galeria

 

 

 

 

linia balony

 

Świetlicowe poranki

Mogłoby się wydawać, że zimne, jesienne poranki wieją nudą i beztroskim zdj 05lenistwem, lecz nic  bardziej mylnego. Nasze świetliki przez cały tydzień zaczarowywały złą pogodę  za pomocą koralików i  kolorowych gumek, tworząc różnego rodzaju zawieszki oraz  biżuterię, a w celu poprawy swojej kondycji pokonywały tor przeszkód. Popołudniami za pomocą materacowych klocków tworzyły kolorowe, bezpieczne miastaGaleria

 

linia balony

 

Zabawa i praca ruszyła na świetlicy szkolnej pełną parą. Świetliki dużo zdj 01rozmawiają o bezpieczeństwie, bawią się wesoło i wykonują piękne prace plastyczne. Galeria

 

 

 

 

 

linia balony

 

Czytaj więcej: Aktualności świetlicy

Zabawa andrzejkowa !!!

            

Dnia 26 listopada uczniowie ze świetlicy "Kolorowa tęcza" obchodzili Andrzejki.

Czytaj więcej: Zabawa andrzejkowa !!!

Strona 1 z 3

Styczen 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Free business joomla templates