dzienniczek
SzkołaPrzedszkoleAktualności

Przedszkolne aktualności

witajcieRok Szkolny 2020/2021

linia

pandemia

 pobierz

linia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA P1 

smerfysmerfy1 

 Wychowawcy.: Dorota Pik , Monika Koryczan- Zembaty.

I CZĘŚĆ DNIA

6:00- 8:30 - Schodzenie się dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz częstym myciu rąk . Własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo- gospodarcze, zabawy ruchowe, zestaw porannych zabaw ruchowych według przewodnika metodycznego „ Odkrywamy siebie” poziom „A”, „A+”.

8.10- 8.45 - Śniadanie. Czynności higieniczno- sanitarne przed posiłkiem ( zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk) czynności samoobsługowe,doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznegospożywania posiłku.

8.45- 9.15 - Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

II CZĘŚĆ DNIA

9.15- 9.55 - Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową i program edukacji przedszkolnej „ Wokół Przedszkola” ( zgodnie  z przewodnikami metodycznymi „ Odkrywamy siebie” poziom „A”, „A+” dla dzieci 3, 4 letnich. Realizacja obowiązkowych zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej, plastycznej oraz przyrodniczej. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

9.55- 10.15 - Zabawy ruchowe dotyczące tematyki zajęć.

10.15- 10.45 - Spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa, zachowania bezpiecznej odległości między dziećmi.

10.45- 11.00 - Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, rozmowa na temat kultury zachowania się podczas posiłku.

11.00- 11.45 - Obiad. Kulturalne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zachęcanie dzieci do spożywania wszystkich dań.

11.45- 12.00  - Czynności higieniczne po zakończonym posiłku.

12.00- 13.15 - Leżakowanie, relaksacja przy muzyce, bajkoterapia.

III CZĘŚĆ DNIA

13.15- 13.30 – czynności higieniczne- sanitarne.

13.30- 14.00- Podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku, utrwalenie zasad prozdrowotnych.

14.00- 16.00- Zabawy dydaktyczne z całą grupą, zabawy kołowe ze śpiewem, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, praca z książką „ Odkrywamy siebie”poziom „A”, „A+”, praca stymulacyjno- kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia ortofoniczne, gry i zabawy stolikowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne oraz ruchowe na świeżym powietrzu. Rozmowy z dziećmi na temat zachowaniabezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

13.00- 16.00- Rozchodzenie się dzieci.

smerfy2

linia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA

misie

WYCHOWAWCY: Joanna Świerz, Sabina Madejczyk

I Część dnia:

06:00-08:10         Schodzenie się dzieci; własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań; czynności porządkowo-gospodarcze, zabawy ruchowe, zestaw porannych zabaw i ćwiczeń ruchowych według przewodnika metodycznego „Odkrywamy siebie A+, BB+”. Rozmowy z dziećmi na temat zachowywania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

08:10-08:45         Śniadanie, czynności samoobsługowe (zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk przed posiłkiem); doskonalenie umiejętności samodzielnego i  estetycznego spożywania posiłku.

08:45-09:00         Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

II Część dnia:

09:00-09:40         Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową  i  program edukacji przedszkolnej „Wokół Przedszkola” (zgodnie z  przewodnikami metodycznymi „Odkrywamy siebie” poziom A+ dla dzieci 4 letnich i poziom BB+ dla dzieci 5 letnich; realizacja obowiązkowych zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, muzycznej i plastycznej oraz przyrodniczej. Rozmowy z dziećmi na temat zachowywania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

09:40-10:00         Zabawy ruchowe dotyczące tematyki zajęć.

10:00-10:50         Spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody na świeżym powietrzu, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

10:50-11:00         Czynności higieniczne, samoobsługowe (zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk przed posiłkiem), przygotowanie do posiłku, rozmowa na temat kultury zachowania się podczas posiłków oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:00-11:45         Obiad, kulturalne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zachęcanie dzieci do spożywania wszystkich dań.

11:45-12:00         Czynności higieniczne po obiedzie, zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk po posiłku.

12:00-13:15         Własna aktywność dzieci, zabawy dydaktyczne wg miesięcznych planów pracy, zabawy logopedyczne, rytmiczne oraz relaksacyjne. Rozmowy z dziećmi na temat zachowywania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

III Część dnia:

13:15-13:30         Czynności higieniczne, (zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk przed posiłkiem)

13:30-14:00         Podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłku, utrwalanie zachowań prozdrowotnych.

14:00-16:00         Zabawy dydaktyczne z całą grupą; zabawy kołowe ze śpiewem; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć; praca z książką „Odkrywamy siebie”’ praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem; ćwiczenia ortofoniczne; gry i  zabawy stolikowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie oraz ruchowe na świeżym powietrzu; porządkowanie kącików zabaw, rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z dziećmi na temat zachowywania bezpiecznego dystansu między sobą oraz na temat konieczności częstego mycia rąk.

12:00-16:00                  Rozchodzenie się dzieci

Religia                  Zajęcia z religii odbywają się dla dzieci 5-letnich, których rodzice wyrazili życzenie zgodnie z planem zajęć.

Język angielski     Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dla dzieci 4,5-letnich zgodnie z planem zajęć.

misie

linia

Ramowy rozkład dnia

kot i kicia ruchomy obrazek 0072

Grupa P3 „Kotki”

Wychowawcy: Iwona Trybuś, Jolanta Ogorzała

 

I część dnia

6:00-8:30

 

 

 

 

8:10-8:45

 

 

 

8:45-9:15

 

 

 

II część dnia

9:15-10:15

 

 

 

 

 

 

10:15-11:15

 

 

 

 

11:15-11:30

 

11:00-11:45

 

 

11:45-13:15

 

 

 

III część dnia

13:15-13:30

13:30-14:00

 

14:00-16:00

 

kotek

Schodzenie się dzieci, własna aktywność dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo gospodarcze, zabawy ruchowe, zestaw porannych zabaw ruchowych wg przewodnika metodycznego „Odkrywany siebie BB+”. Przypomnienie o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabaw, oraz częstym myciu rąk i zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z COVID19.

Śniadanie, czynności samoobsługowe, przypomnienie dzieciom o zachowaniu dystansu podczas spożywanego posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczno-sanitarne przed i po spożytym posiłku.

Zajęcia i zabawy podejmowanie z inicjatywy dzieci. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw według wytycznych MEN, GIS, MZ.

 

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową i program wychowania przedszkolnego (zgodnie z przewodnikami metodycznymi „Odkrywamy siebie BB+” dla dzieci 6-cio letnich), realizacja obowiązkowych zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, zdrowotnej, przyrodniczej, muzycznej i plastycznej.

Przypomnienie o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zajęć oraz częstym myciu rąk w związku z pandemią COVID19.

Spacery, wycieczki, zajęcia na placu zabaw, obserwacja przyrody na świeżym powietrzu. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przypomnienie o zachowaniu odległości podczas spacerów i aktywności ruchowych na placu zabaw.

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, rozmowy na temat kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.

Obiad, kulturalne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Zachowanie bezpiecznej odległości podczas spożywania posiłku w związku z zaleceniami MEN, GIS, MZ.

Własna aktywność dzieci, zabawy dydaktyczne wg miesięcznych planów pracy dydaktycznej, zabawy logopedyczne i relaksacyjne. Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw. Przypomnienie o zasadach zachowania bezpiecznej odległości w związku z pandemią COVID19.

 

Czynności sanitarno higieniczne.

Podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłku. Przypomnienie o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie spożywania posiłku.

Ćwiczenia ortofoniczne gramatyczne i słownikowe, praca z wyprawką „Odkrywam siebie, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych. Przypomnienie o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabaw/zajęć oraz częstym myciu rąk w związku z pandemią COVID19.

Wychowawcy:

Iwona Trybuś

Jolanta Ogorzała


linia

Rok Szkolny 2019/2020

 

 

 

urlop

sloprzed

 

 

 Szanowni Rodzice!

Drogie Przedszkolaki!

 

 

Od marca nasze życie się zmieniło. Nauczyciele wysyłali Wam różne zadania do wykonania w domu. Tęskniliśmy za Wami, ale niestety nie mogliśmy się spotykać w przedszkolu.

Serdecznie dziękuję Państwu Rodzicom za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość, za zrozumienie i czas poświęcony Dzieciom.

Doceniam Państwa trud, zaangażowanie i dziękuję za współpracę.

Cieszę się, że Wy dzielne Przedszkolaki chciałyście pracować w domu z Rodzicami. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w przedszkolu.

Szczególnie miłe słowa kieruję do Starszaków, które opuszczają już przedszkole i od 1września będą uczniami.

Życzę Wam sukcesów oraz jak najwięcej piątek i szóstek w szkole.

Dziękuję za pomoc, wsparcie i wyrozumiałość w ciągu całego roku 2019/2020.

Życzę Państwu Rodzicom i Przedszkolakom dużo zdrowia oraz bezpiecznego i pełnego pozytywnych wrażeń wypoczynku.

                                                                                     Dyrektor Przedszkola

                                                                                                  Lucyna Kuligowska

Beatka

urlop

 

 3 lipca  2020

podz

 

smerny

              

                       Grupa   

                                             

 

dzsmPragniemy serdecznie   podziękować Rodzicom   za wytrwałość   i cierpliwość, za pomoc dzieciom w zdalnej nauce. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu włożyliście Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączyło swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. To dzięki Państwu nauka naszych przedszkolaków mogła przebiegać w takiej formie. Przedszkolakom dziękujemy za sumienną pracę w domu.

wakacje 2020Życzymy Państwu oraz Dzieciom, aby wakacje były radosne, słoneczne, ciekawe a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by był to czas zasłużonego i efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił, zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

                           Starszakom życzymy samych sukcesów w szkole.

                                              Wychowawcy: pani Dorota i pani Monika

smerfy

urlop

kubapuch

              

    Grupa

 

 

dzmiPragniemy serdecznie   podziękować Rodzicom   za wytrwałość   i cierpliwość, za pomoc dzieciom w zdalnej nauce. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu włożyliście Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączyło swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. To dzięki Państwu nauka naszych przedszkolaków mogła przebiegać w takiej formie. Przedszkolakom dziękujemy za sumienną pracę w domu.

38e4fff796 72786287 t1Życzymy Państwu oraz Dzieciom, aby wakacje były radosne, słoneczne, ciekawe a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by był to czas zasłużonego i efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił, zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

                                               Wychowawcy: pani Joanna i pani Sabina

misie

     urlop

biedr

                 

           

                    Grupa  

                                 

 dzbiPragniemy serdecznie   podziękować Rodzicom   za wytrwałość   i cierpliwość, za pomoc dzieciom w zdalnej nauce. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu włożyliście Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączyło swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. To dzięki Państwu nauka naszych przedszkolaków mogła przebiegać w takiej formie. Przedszkolakom dziękujemy za sumienną pracę w domu.

slo2Życzymy Państwu oraz Dzieciom, aby wakacje były radosne, słoneczne, ciekawe a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by był to czas zasłużonego i efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił, zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

                                       Starszakom życzymy samych sukcesów w szkole.

                                                                    Wychowawcy: pani Iwona

biedronki

 

 linia

 2 lipca  2020

biedr

                 

             Grupa  

                                  pobierz

 

 

 

kubapuch

              

  Grupa

pobierz1     pobierz2

 

smerny

              

                        Grupa   

                             pobierz1                  pobierz2

 linia

 

 1  lipca  2020

biedr

                 

             Grupa  

                                  pobierz

 

kubapuch

              

  Grupa

pobierz1     pobierz2

 

smerny

              

                        Grupa   

                             pobierz1                  pobierz2

 linia

 30 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

                                  pobierz

 

kubapuch

              

  Grupa

pobierz1     pobierz2

 

smerny

              

                        Grupa   

                             pobierz1                  pobierz2

 linia

 29 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

                                  pobierz

 

kubapuch

              

  Grupa

pobierz1     pobierz2

 

smerny

              

                        Grupa   

                             pobierz1                  pobierz2

 linia

 

 26 czerwca  2020

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 25 czerwca  2020

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 24 czerwca  2020

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 23 czerwca  2020

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 22 czerwca  2020

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 linia

19 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

         pobierz

 

kubapuch

                

                  Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                   Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 

18 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

         pobierz

 

kubapuch

                

                  Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                   Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 

17 czerwca  2020

Szanowni Rodzice!


Informuję , iż w roku szkolnym 2020/2021 w SZS nr 1 w Chełmku nie będzie zbiorowego ubezpieczenia przedszkolaków. Przypomnę, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzic może ubezpieczyć dziecko indywidualnie.


Wszystkie informacje dotyczące organizacji Przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 zostaną Państwu przekazane w pierwszych dniach lipca 2020r. W aktualnej sytuacji zebrania Rodziców nie będziemy organizować.

 
Z poważaniem
Lucyna Kuligowska-dyrektor przedszkola

biedr

                 

             Grupa  

         pobierz

 

kubapuch

                

                  Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                   Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 

16 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

         pobierz

 

kubapuch

                

                  Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                   Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 15 czerwca  2020

biedr

                 

             Grupa  

                                  pobierz

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 linia

 

12 czerwca  2020

                         Grupa    Biedronki         pobierz

         Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

         Grupa   Smerfy                                           pobierz

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

10 czerwca  2020

                         Grupa    Biedronki         pobierz

         Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

         Grupa   Smerfy              pobierz1                     pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

9 czerwca  2020

                         Grupa    Biedronki         pobierz

         Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

         Grupa   Smerfy              pobierz1                     pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

8 czerwca  2020

 

                         Grupa    Biedronki         pobierz

         Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

         Grupa   Smerfy              pobierz1                     pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 5 czerwca  2020 

biedronki

         Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 4 czerwca  2020 

biedronki

         Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 3 czerwca  2020 

biedronki

         Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 2 czerwca  2020 

 

biedronki

         Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

1 czerwca  2020  

1

 

biedronki          Grupa

                        pobierz

misie                   Grupa

       pobierz1     pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

 linia

 29maja 2020

 

 

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz

 

 

 

 

kubapuch

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

 

 

       

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 28 maja 2020

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz

 

 

 

 

kubapuch

 

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 27 maja 2020

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz

 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

26 maja 2020

 

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

       

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

25 maja 2020

 

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz

 

 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

   

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 linia

22 maja 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

 

21 maja 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

20 maja 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki        6 latki          3,4 latki

 linia

19 maja 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

18 maja 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

15 maja 2020

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

14 maja 2020

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia

13 maja 2020

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 

 linia

12 maja 2020

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

11 maja 2020

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

 

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

linia

8 maja 2020

 

biedr

                 

           Grupa  

         pobierz 

 

 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

 

   

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

7 maja 2020

 

biedr

          

          

           Grupa  

         pobierz 

   

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

          

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

6 maja 2020

biedr

          

          

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

             

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

5 maja 2020

biedr

          

          

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

              

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 

 linia

4 maja 2020

biedr

          

 

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

              

smerny

              

                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

linia

30kwietnia 2020

 

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

29 kwietnia 2020

 

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

28 kwietnia 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję możliwościzapoznania się z nowym słownictwem dla dzieci w formie kolorowego słowniczka obrazkowego wraz z towarzyszącym im filmikiem

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

27 kwietnia 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

linia

24 kwietnia 2020

 

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję możliwościzapoznania się z nowym słownictwem dla dzieci w formie kolorowego słowniczka obrazkowego.

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia

23 kwietnia 2020

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Przygotowałam dziś dla przedszkolaków obrazki związane z przerabianym materiałem do pokolorowania, wspomagające rozwój sprawności manualnej u dzieci oraz uzyskacie Państwo własnoręcznie wykonane karty obrazkowe, które wspomogą powtarzanie słownictwa

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 

linia

22 kwietnia 2020

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

smerfy                Grupa   

                  pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

linia g

21 kwietnia 2020

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

 

misie                Grupa

     pobierz1      pobierz2

 

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 

linia g

20 kwietnia 2020

 

biedronki        Grupa

                     pobierz

 

misie                Grupa

      pobierz1      pobierz2

 

smerfy                Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

linia g

17 kwietnia 2020

biedr

          

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

   

smerny

              

               Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj zachęcam Państwa do przypomnienia dzieciom piosenki, którą rozpoczynaliśmy nasze zajęcia, każde słowo opatrzone było ruchem ciała.

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia g

 

16 kwietnia 2020

biedr

          

 

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

              

                 Grupa

      pobierz1      pobierz2

              

smerny

              

               Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Zachęcam dzisiaj Państwa, w miarę możliwości, do zaśpiewania z dziećmi krótkiej i wesołej piosenki związanej w bieżącym materiałem

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia g

15 kwietnia 2020

 

biedr

 

 

           Grupa  

         pobierz 

 

kubapuch

 

               Grupa

      pobierz1      pobierz2

              

smerny

 

               Grupa   

                   pobierz1                  pobierz2

 

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję ciekawej możliwości powtarzania i poszerzenia dotychczas poznanego słownictwa z dziećmizwiązanego z wiosną w formie obrazków dla każdej grupy wiekowej

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki         3,4 latki

 linia g

14 kwietnia 2020

gif biedronki

 

 

 

                   Grupa   

iedronki               pobierz

 

kubus puchatek30

 

         

                     Grupa  

isie                 pobierz1      pobierz2

 

smerfy2

 

                    Grupa   

merfy                                   pobierz1                  pobierz2

 

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję możliwości zapoznania się z nowym słownictwem dla dzieci w formie słowniczka obrazkowego oraz filmików umieszczonych na końcu każdego dokumentu

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia g

10 kwietnia 2020

Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                   pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję ciekawej możliwości powtarzania i poszerzenia dotychczas poznanego słownictwa związanego z Wielkanocą z dziećmi w formie rymowanki dla każdej grupy wiekowej.

Karty Pracy    :      5,6 latki          3,4 latki

 linia g

9 kwietnia 2020

Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                   pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo, 
Przygotowałam dziś dla przedszkolaków tematyczne, wielkanocne obrazki do pokolorowania, które wspomogą rozwój sprawności manualnej u dzieci.

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia g

8 kwietnia 2020

Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo z racji tego, że Wielkanoc już tuż, tuż przygotowałam dla naszych przedszkolaków propozycję skocznej i ciekawej piosenki o Wielkanocnych zajączkach

Karty Pracy    :   pobierz  

 linia g

 

 

7 kwietnia 2020

Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

Język Angielski

Szanowni Państwo,Dzisiaj proponuję zapoznać dzieci z drugą częścią słówek dotyczących Wielkanocy. Dodatkowo przesyłam do nich  filmik oraz słowniczek obrazkowy, który pomoże utrwalić nowe słownictwo.

Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki

 linia g

 

6 kwietnia 2020

Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 

 linia g

3 kwietnia 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 Język Angielski

Szanowni Państwo dzisiaj proponuję powtórzenie i poszerzenie poznanego słownictwa za pomocą kart pracy do własnoręcznego wycięcia i pokolorowania.
Karty Pracy    :      5 latki         6 latki          3,4 latki
 linia g

2 kwietnia 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy              pobierz1                    pobierz2

 Język Angielski

Szanowni Państwo,
Dzisiaj przesyłam kolejną propozycję ciekawej możliwości powtarzania i poszerzenia dotychczas poznanego słownictwa z dziećmi w formie filmików dla każdej grupy wiekowej.
Karty Pracy    :      5,6 latki          3,4 latki
 linia g

1 kwietnia 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 Język Angielski

Szanowni Państwo dzisiaj proponuję powtórzenie i poszerzenie poznanego słownictwa za pomocą kart pracy do własnoręcznego wycięcia i pokolorowania.
Karty Pracy    :      5,6 latki          3,4 latki
 linia g

31marca 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

linia g

30marca 2020

           Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 

 Język Angielski

Szanowni Państwo, 

Przekazuję propozycje dodatkowego słownictwa, które mogą powtórzyć Państwo z dziećmi związane z aktualnie przerabianym materiałem. Każde słowo jest opatrzone odpowiednim obrazkiem, które pomogą dzieciom w zapamiętaniu nowych słówek.

Karty Pracy    :       5 latki         6 latki        3 i 4 latki

linia g

27 marca 2020

          Grupa    Biedronki         pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                    pobierz2

 Język Angielski

Zachęcam dzisiaj Państwa, w miarę możliwości, do zaśpiewania z dziećmi krótkiej i wesołej piosenki o wiośnie

Karty Pracy    :       5 latki           6 latki        3 i 4 latki

linia g

26 marca 2020

           Grupa Biedronki          pobierz

           Grupa   Misie      pobierz1      pobierz2

           Grupa   Smerfy               pobierz1                   pobierz2

 Język Angielski

Szanowni Państwo przekazuję nową partię słówek dla naszych przedszkolaków. Każde słowo opatrzone jest odpowiednim obrazkiem, które pozwolą lepiej zapamiętać nowy materiał.

Karty Pracy    :       5 latki        6 latki         3 i 4 latki

 

linia g

25 marca 2020

ĆWICZENIA Z ZAKRESU MOWY I MYŚLENIA DLA DZIECI 5,6 – LETNICH ( PROPOZYCJA )

          pobierz

 

Zabawy Ruchowe

Drodzy Rodzice.

Przesyłamy zestaw zabaw ruchowych dla dzieci 3,4- letnich oraz zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5,6- letnich.

Akcesoria potrzebne do wykonania zabaw i ćwiczeń możemy zastąpić innymi przedmiotami lub zabawkami, które posiadamy w domu.       pobierz

Matematyka

Figury geometryczne.

Drogie dzieci poproście swoich rodziców aby przeczytali wam wierszyk, a następnie pokolorujcie pajacyka.

Hop rączki w górę,
Hop rączki w dół.
Co to za dziwny skaczący stwór?

Jest koło, kwadrat,
Prostokąt jest śliczny.
To nasz
pajacyk geometryczny.
Głowa okrągła jest jak piłeczka,
a na tej głowie trójkątna czapeczka.

Kwadrat to brzuszek.
Oczy i nosek są okrąglutkie jak groszek.

Rączki i nogi pajaca – to prostokąciki,
na nich z trójkątów  małe buciki.

Figur przeróżnych ułóż kilka
I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.   pobierz

Karty Pracy    :       5 latki          6 latki         3 i 4 latki

Język Angielski

Szanowni Państwo, przesyłam propozycję zabawy z rymowanką, która przypadnie do gustu nawet najmłodszym dzieciom.

Karty Pracy    :      5,6 latki          3,4 latki

  

linia g

24 marca 2020

Plastyka

Przesyłamy Państwu adres strony internetowej, gdzie znajdziecie propozycje zabaw z wykorzystaniem rolek z papieru toaletowego

http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-rolki-od-papieru-kreatywne-zabawy/?fbclid=IwAR0rmRXT6QNKQbgJNvncbQ2g72KxkLNqkrUEpFRik9VJYG7u6fyolxzOdAU

Życzymy udanej zabawy.

Matematyka

Drogie dzieci zapoznajcie się z ilustracjami przedstawiającymi banknoty i monety i odpowiedzcie na pytania.  pobierz

Karty Pracy    :       5 latki      6 latki           3 i 4 latki

 

Aktywność Ruchowa

          pobierz

Język Angielski

Szanowni Państwo przekazuję propozycję materiałów, które pomogą dzieciom powtórzyć ostatnio przerabiane słownictwo w każdej grupie wiekowej. 

 Karty Pracy    :       5 latki         6 latki          3 i 4 latki                  

Edukacja Przyrodnicza

EKSPERYMENT 2:

„ Co pływa, co tonie”

 

Potrzebne materiały: miska z wodą, różne przedmioty np. ołówek, kamień, moneta, klucz, kawałek styropianu, korek, spinacz, plastikowy klocek, piórko, piłeczka pingpongowa.

Przebieg: Dzieci wrzucają do miski z wodą poszczególne przedmioty, obserwują je i omawiają, co dzieje się z tymi rzeczami. Po wykonaniu doświadczenia prosimy aby dzieci wymieniły przedmioty, które pływały po wodzie czyli: ołówek, plastikowy klocek, piłeczkę pingpongową, korek czy piórko oraz te, które zatonęły. Zwróćcie uwagę z jakich materiałów zostały wykonane.

Wniosek: Wielkość przedmiotu nie wpływa na to, czy pływa, czy tonie ale materiał z jakiego jest wykonany np. duży kawałek styropianu pływał a mała moneta utonęła.

Udanej zabawy!

                                                                                 

linia g

 23 marca 2020

W tym tygodniu tj. od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. grupy przedszkolne realizują tematykę WIOSENNE PRZEBUDZENIE zgodnie z podstawą programową.

Drodzy Rodzice!

Powszechnie wiadomo, że dzieci przedszkolne mają w sobie naturalną ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokajania naturalnej ciekawości dziecka w okresie przedszkolnym są zabawy i eksperymenty o charakterze badawczym. Dają dziecku okazję do odkrywania fascynującego świata przyrody i techniki a te umiejętności zdobyte we wczesnym dzieciństwie staną się pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji czyli w szkole. Z racji na zaistniałą sytuację na świecie i stan pandemii- zachęcamy Was, abyście pomogli waszym pociechom wykonać ciekawe eksperymenty wykorzystując materiały, które możecie mieć w domu.

EKSPERMENT NA DZISIAJ:

„ JAK POWSTAJE TĘCZA?”

Potrzebne materiały: płaskie, szerokie naczynie; woda z kranu; lusterko; biały kartonik; latarka ręczna

Przebieg: Do naczynia nalewamy wodę, wkładamy lusterko opierając o ściankę naczynia tak, aby część lusterka była pod wodą, część (oparta o ściankę) nad wodą. Biały kartonik trzymamy nad lusterkiem a latarką świecimy w część lusterka pod wodą i jednocześnie na białym kartonie szukamy tęczy. Dzieci mogą pomagać w eksperymencie trzymając białą kartkę lub papier.

Wniosek: Aby powstała tęcza musi być woda (deszcz) oraz światło (słońce).

Udanej zabawy!

Plastyka

ZABAWY Z MASĄ SOLNĄ

Dzieci są z natury ciekawe świata i chętne do badania wszystkiego co znajduje się w ich zasięgu. maluszki próbują rozrywać masę, sklejać, uklepywać. Można im pokazać jak zrobić wałek a z niego ślimaka, jak toczyć kulkę a gdy ją spłaszczymy powstaje placuszek. Dzieci mogą masę solną wałkować, przecinać, rozgniatać,  także odciskać w niej wzory. Dzieci starsze potrafią tworzyć bardziej skomplikowane rzeczy np. pojazdy, zwierzątka, literki czy cyferki. Ćwiczenia związane z lepieniem to doskonałe ćwiczenia sprawności manualnej dziecka, rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię, wytrwałość.

Zachęcamy Rodziców do sporządzenia masy solnej w domu:

- 1 szklanka mąki;

- 1 szklanka soli;

- 1 łyżka oleju;

- woda (dodajemy ją stopniowo i tyle aby powstała plastyczna masa).

Wszystko wyrabiamy dłonią. Masę po zabawie wkładamy do woreczka i do lodówki. Dzieci są bardzo przywiązane do wytworów swojej pracy, dlatego to co ulepiły można zapiec w piekarniku ( około 30 minut), kiedy ostygną można pomalować farbami.

Życzymy udanej zabawy.

Matematyka

UMIEM LICZYĆ DO DZIESIĘCIU

Na jedenklaśnij,
na dwa-
skocz, trochę w lewą stronę zbocz.
Na trzy-
machnij noga prawą
ale zrób to bardzo żwawo.
A na cztery -
mrugnij okiem,
pięć-
maszeruj równym krokiem.
Sześć -oznacza
podskok w górę,
jakbyś chciał przeskoczyć górę.  
Siedem to jest
kroczek w prawo,
Osiem -możesz
bić już brawo.
A na dziewięć -"liczba"
krzyknij!
I na koniec stojąc w miejscu  wolno policz do dziesięciu!

Karty Pracy :              5 latki                     6 latki                      3 i 4 latki               

 

Język Polski

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE!

Umieszczamy propozycję zabaw, rymowanek i wierszy, opowiadań ćwiczeń ruchowych, zadań graficznych przybliżających tematykę realizowaną podczas zajęć w przedszkolu

( w bieżącym tygodniu ).

Zachęcamy Rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi pociechami podczas, których zdobędą nową wiedzę i umiejętności.       pobierz

 

 

 

      

linia g

20 marca 2020

Plastyka

   Drodzy Rodzice.

Udostępniamy Państwu link do bajki terapeutycznej, która związana jest z wirusem. Po jej przeczytaniu dziecko lepiej zrozumie zaistniałą sytuację. Dodatkowo dołączone są eksperymenty, które warto przeprowadzić z dziećmi oraz zadania do zrobieni i porady dla rodziców.

https://karolinapiotrowska.com/wp-content/uploads/2020/03/zostanwdomuebook.pdf?v=9b7d173b068d&fbclid=IwAR2XNkvJjrQSOqFEDl5GHiD_URd_C2-5TA8sEys299kPCQQqKJ2UTPYn7LI

 

Język Angielski

"Szanowni Państwo, przekazuję powtórkę słownictwa z j. angielskiego dla chętnych, które zawierają filmiki oraz linki do stron mających za zadanie pomóc w powtórzeniu słownictwa związanego z kolorami i zjawiskami pogodowymi, które będą dla nas ważne przez cały okres nauki j. angielskiego."

Karty Pracy    : 3,4 latki

                                                        5,6 latki

Matematyka

"Wiosna na łące"

Drogie dzieci porozmawiajcie z rodzicami na temat zwierząt, które mogą powitać wiosnę na łące.  

Kolejnym waszym zadaniem będzie zabawa która będzie polegać na wykonywaniu odpowiednich ruchów do wiersza pod dyktando mamy i taty. 

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki.

Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść. 

Idź do tyło cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki.

Teraz w prawo kroki dwa i od nowa - tralala.

    Karty Pracy :              5 latki                     6 latki                      3 i 4 latki                               

 

Język Polski

DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLACY!

Ćwiczenia spostrzegawczości   Karty Pracy pobierz

Muzyka

W dniu dzisiejszym zachęcam do wysłuchania dwóch piosenek pt. „Wiosenny marsz”:

https://www.youtube.com/watch?v=rxjyVXRWAao

oraz „Jadą, jadą misie”:

https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg

 

 linia g

 

19 marca 2020

 

Plastyka

Dla tych najmłodszych i nieco starszych przedszkolaków

przedstawimy 5 pomysłów na zabawę i prace plastyczne z plasteliny:

1. Stempelki z plasteliny.

Z plasteliny możemy ulepić stempelek o dowolnym kształcie, przyklejamy go do drewnianego klocka lub kawałka tektury stempelek z plasteliny malujemy farbą i na kartce z bloku tworzymy swój stemplowany obraz.

2. Przyklejanie i rozcieranie plasteliny na szkle.

Proponujemy okleić słoik, który może nam służyć jako wazonik.

3. Figurki z plasteliny.

Jest to świetna zabawa i ćwiczenie manualne. Dla maluszków proponujemy ślimaki a dla dzieci starszych np. biedronki , motylki, ptaszki czy kwiatki.

4. Plastelinowe drzewo.

Dzieci na narysowanym mazakiem na kartce z bloku drzewie ( pień i gałęzie ) lepią kuleczki i przyklejają (rozgniatają) w charakterze liści. Dzieci starsze mogą również wykleić pień i gałęzie.

5. Wyklejanie szlaczków i lepienie po konturze.

Jest to zadanie dla dzieci starszych. Zabawa polega na tym, że rysujemy dziecku na kartce kropki i zygzaki. Dzieci zaklejają je plasteliną w taki sposób, aby wiernie oddać ich kształt. Idąc tym tropem kropeczki są zaklejane kulanymi kuleczkami, natomiast zygzaki turlanymi wałeczkami.

Język Angielski

"Szanowni Państwo, przesyłam kolejne pomoce z języka angielskiego, dzięki którym można powtórzyć z dziećmi ostatnio przerabiane słownictwo. Materiały obejmują słowniczki obrazkowe dla każdej grupy wiekowej, które można wydrukować i rozciąć by stworzyć karty obrazkowe. Serdecznie polecam ten sposób."

Karty Pracy    : 5 latki      6 latki      3 i 4 latki  

 

Matematyka

Kule i koła. 

Drogie dzieci posłuchajcie wiersza Marii Terlikowskiej "Kolorowe koła" iodpowiedzcie na pytania : 

- jakie przedmioty w kształcie koła zostały wymienione w wierszu?

- jakie przedmioty w kształcie kuli zostały wymienione w wierszu?

Spójrzcie uważnie dookoła,

wszędzie są kule i koła,

Kół co niemiara, kół co niemiara,

Jest koło!Tarcza zegara.

Wesoło koła turkocą

pod staroświecką karocą.

Na drogach świecą się jasno.

Błysną i gasną, błysną i gasną.

A tutaj koło przy kole:

Wagon, semafor to kolej,

A kiedy kół jest tak dużo,

po prostu pachną podróżą.

Kulę każdy nadmucha-

od babci do malucha.

Zrobimy z mydła pianę

i będą bańki mydlane.

Ojej, przepraszam, omyłka.

To już nie bańka to piłka.

Tu mamy kulę armatnią,

niemodna w prawdzie ostatnią.

Sypią się kule, kuleczki,

wiśnie, a może porzeczki.

Nitka na nitce kulki.

Czyje korale? - Urszulki.

Balon

To kula z gondolą.

Lećmy !

Państwo pozwolą.

W balonie było przyjemnie,

lecz pora wracać na Ziemię.

Noc właśnie ziemię otula.

A ziemia - to co ?

Też kula.

Karty Pracy    :     5 latki     6 latki      3 i 4 latki  

 

Język Polski

DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLACY!

Propozycja graficznego ćwiczenia na dzisiejszy dzień to zabawa z literką ,, U”, ,, u”. Wykonując tę pracę będziecie mogli utrwalić poznaną już wcześniej literę oraz poćwiczyć swoje oczka oraz precyzyjne ruchy dłoni ( przez to ćwiczenie kształcimy spostrzegawczość oraz koordynację ruchowo wzrokową ).

W zadaniu nr 2 piszemy literę po śladzie czerwonym kolorem, dlatego, ponieważ jak pamiętacie, samogłoski zaznaczamy na czerwono.

Życzymy udanej zabawy                Karty Pracy    :  pobierz

Muzyka

  Karty Pracy    : 3,4 latki„RACZKI DO GÓRY"   

 

                                                        5,6 latki„WOOGIE BOOGIE"

 

informacja

                                                   Drodzy Rodzice i Dzieci!

Z uwagi na wprowadzony stan pandemi z powodu Koronawirusa” nasza szkoła jest zamknięta do odwołania. W związku z tym lekcje religii nie odbywają się. Zachęcam Was jednak w tym trudnym czasie do indywidualnej i rodzinnej modlitwy   w waszych domach za zdrowie naszych sąsiadów, wszystkich rodaków oraz ludzi krajów całego świata, zwłaszcza tych najsłabszych, których ten wirus dopada. Modlitwa jest czymś niezwykle istotnym, szczególnie w czasie choroby.

 

18 marca 2020

 Matematyka

Karty Pracy    :  5 latki      6 latki      3 i 4 latki  

Język Polski

DROGIE DZIECIACZKI!

Dzisiaj mamy dla Was propozycje przeczytania wierszyka oraz zabawę ruchową do słów wiosennej rymowanki. Jeśli macie ochotę możecie nauczyć się na pamięć ( oczywiście z pomocą swoich Rodziców ) jednej zwrotki wierszyka lub rymowanki.

Życzymy udanej zabawy!                         wierszyk 

Muzyka

Proponowana piosenka do wspólnego śpiewania z rodzicami: pt.

„Maszeruje wiosna”.

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Maszeruje...
Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.
Maszeruje...

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

5-6 latki                      3-4 latki

 

 Język Angielski

5-6 latki                      3-4 latki

 

linia

17 marca 2020 

 

Propozycje Zabaw Muzycznych 17.03.2020

 1. Dla młodszych dzieci proponowana zabawa „Marsz po obwodzie koła”. Dziecko maszeruje po obwodzie koła do rytmu wystukiwanego na bębenku, bądź garnku, a następnie do muzyki marszowej (można odszukać w internecie). Dzieci bardzo lubią, kiedy tempo zmienia się w nieoczekiwanych momentach, czerpią z tej zabawy dużo radości.
 2. Dla starszych dzieci proponowana zabawa „Dyrygent”. Rodzin może wystukiwać różny ciąg rytmów na bębenku, bądź garnku. Dziecko próbuje samodzielnie odtworzyć wysłuchany rytm, a następnie zamiana ról. Zabawa rozwija spostrzegawczość, pamięć słuchową.

Proponowane rytmy:

W dniu dzisiejszym dla naszych przedszkolaków mamy propozycje zabawy farbami. Do wyboru są trzy ilustracje: Wiosenny deszcz, Widok wiosny, Wiosna w małym mieście.     WIOSNA

Język Angielski

Szanowni Państwo,

Przekazuję materiały, które ostatnio przerabialiśmy na zajęciach z języka angielskiego w Przedszkolu. Do każdej partii słówek dołączyłam odpowiedni filmik, który pomoże w nauce i poszerzeniu słownictwa. POBIERZ

 Matematyka

Karty Pracy    : 5 latki      6 latki      3 i 4 latki  

 

Język Polski

 Propozycja Zabawy z Literkami:

 

 Literka  C         Literka C2        Literka U  

 

,, W MARCU JAK W GARNCU”

propozycja pracy z tekstem w zakresie edukacji polonistycznej

( ćwiczenia z mowy i myślenia )   POBIERZ

Plastyka

Propozycja Plastyczne:  POBIERZ

 

 linia

16 marca 2020

 

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was do aktywnego spędzania czasu z Waszymi pociechami.

Dzisiaj w szczególności proponujemy:

 1. Wspólne czytanie bajek i książek dla dzieci. Po przeczytaniu bajki lub książeczki zachęćcie dziecko do narysowania bohatera tej opowieści i stwórzcie wystawę prac (np. w pokoju dziecka, na lodówce w kuchni).
 2. Układanie puzzli, jest to bardzo ważna aktywność w rozwoju każdego dziecka. Uczy spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Jeśli nie macie w domu puzzli to można je samodzielnie wykonać np. drukując ilustrację lub zdjęcie, bądź można pociąć dowolny obrazek.
 3. Gry planszowe, które na pewno macie Państwo w domu, uczą dzieci reguł i zasad, dają dzieciom wiele radości.
 4. Zapewne Państwo pamiętają ze swojego dzieciństwa piosenkę o bocianie. Poniżej tekst piosenki. Zachęcamy do wspólnego śpiewania z dziećmi i wykonania ilustracji bociana.

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

 1. 5.Oto kilka stron internetowych, które polecamy:

https://miastodzieci.pl/

http://www.specjalni.pl/

https://ciufcia.pl/

http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/

Znajdą Państwo na tych stronach wiele aktywności, które na pewno zainteresują dzieci.

Propozycja kart pracy:

                        bocian           żabka          szlaczki 

 

linia

143 b143 a143 l

 

Dnia 24 lutego w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek: wróżki, księżniczki, rycerzy, policjantów, kotki i wiele, wiele innych. Do tańców i wspólnych zabaw zachęcał dzieci wodzirej. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo i wszyscy bawili się wesoło.   Galeria

linia

unnamedbabciaDnia 18 i 19 lutego dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane Babcie i Dziadków. Dzieci przygotowały dla Nich specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku. To były naprawdę wyjątkowe chwile, pełne uśmiechu, radości i dumy.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.   Galeria

linia

Walentynkowe serduszka w wykonaniu dzieci z grupy Misie.

Galeria

linia

 

jaselka

W tym roku 20.12. przedszkolaki wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej uczestniczyły  w uroczystości Jasełek Bożonarodzeniowych. Wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały pastorałki, kolędy oraz taniec śnieżynek. Cała uroczystość odbyła się w podniosłej, świątecznej atmosferze. Galeria

linia sw

20 grudnia był dniem wyjątkowym w naszym przedszkolu. Od samego rana dało się wyczuć podniosły nastrój, z każdej z przedszkolnych sal płynęły dźwięki kolęd i pastorałek. Dla podkreślenia nastroju dzieci przybyły do przedszkola odświętnie ubrane. Przy wigilijnym stole śpiewaliśmy kolędy, łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia oraz spożywaliśmy przygotowane posiłki. Spędziliśmy czas w miłej i świątecznej atmosferze.  Galeria

linia ze stajenka

linia

mikol1

mikolaj niesie prezenty1Z racji tego, że Święty Mikołaj ma wiele spraw do załatwienia 6 grudnia – nasze przedszkole odwiedził znacznie wczesniej, czyli 2 grudnia 2019r. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci, zwłaszcza tych najmłodszych przedszkolaków, które po raz pierwszy go widziały. Oczywiście wszystkie dzieci zostały obdarowane pięknymi prezentami i podziękowały Mikołajowi zimowymi piosenkami. Ho! Ho! Ho!- widzimy się za rok! Galeria

linia

gornik

Jak wszystkim wiadomo 4 grudnia jest święto wszystkich górników. Z tej okazji nasze przedszkolaki mogły gościć w przedszkolu górnika. Nasz wspaniały gość opowiadał jak wyglądała jego praca, jakimi narzędziami posługują się górnicy, przybliżył nam etapy wydobywania węgla oraz zaprezentował górniczy galowy strój. Przedszkolaki zadawały Panu górnikowi wiele ciekawych pytań oraz złożyły życzenia z okazji Barbórki.   Galeria

linia

dzm

Kubuś Puchatek i prosiaczek pod parasolem w deszczuDzieci uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia w ramach projektu „Magiczna moc bajek”. Przedszkolacy przybyli do przedszkola w towarzystwie swoich ulubionych misiów i wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku . Tego dnia było zorganizowanych wiele wspólnych zabaw oraz qizy i zagadki. Pani biboliotekarka przygotowała prezentację multimedialną o niedźwiadkach z różnych stron świata. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku: herbatników z miodem. 

 

Galeria

linia

szp

gify policjaDnia 22 listopada 2019r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych zapoznały się z pracą policjanta, poznały elementy jego ubioru oraz niezbędnych rzeczy do wykonywania zawodu oraz przypomniały sobie zasady ruchu drogowego.  Galeria

linia

teatrzyk

ksiezniczka1

 

 

Dnia 21 listopada 2019r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru „Skrzat” z Krakowa. Dzięki ich obecnosciprzedszkolaki mogły uczestniczyć w spektaklu pt. „Przygody kapryśnej księżniczki”. Galeria

linia

konkurskonkurs

konkurs 2W naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs pt. „Moja mała ojczyzna- jesienne lasy,pola,łąki naszego miasta w obiektywie”, który był adresowany do dzieci z naszej placówki. Celem tego konkursu było uwrazliwianie dzieci na piękno otaczającego świata, zachęcanie ich do jego utrwalania na fotografii oraz propagowanie walorów przyrodniczych naszego regionu. 21 listopada 2019r. jury rozstrzygnęło, które prace zasługują na szczególne wyróżnienia i nagrody. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody.

konkurs 1

 linia

pasowanieprzedpasowanieprzedszkole

Dnia 13 listopada 2019 r odbyła się jesienna impreza integracyjna przedszkolaków wszystkich grup. Dzieci zaprezentowały program artystyczny: tańce, wiersze oraz piosenki. Podczas imprezy odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęły edukację w naszym przedszkolu. Galeria

linia

bajki

bajka65 listopada br. z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki wraz z panią bibliotekarką oraz uczniami szkoły podstawowej wzięły udział w bajkowym spotkaniu, podczas którego opowiadały o swoich ulubionych  bajkowych postaciach. Były zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek, dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajki po rekwizytach oraz przeczytanym fragmencie. Nie zabrakło muzycznych zgadywanek bajkowych, zabaw ruchowych oraz prezentacji bajkowych przebrań. Galeria 

linia

pamięć zaduszki zniczTuż przed uroczystością Wszystkich Świętych nasze przedszkolaki odwiedziły cmentarz. Koniec października i listopad to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Dzieci zapaliły znicze i położyły na grobach opuszczonych. Odmówiły również modlitwę za zmarłych.  Galeria 

linia

 

ogl

Dnia 7 listopada 2019r. (tj. czwartek) w przedszkolu będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia przez firmę Fotograficzną „MOJA FOTOPASJA” wybraną przez Radę Rodziców.

Rodzice proszeni są o wypełnienie zgód na wykonanie pamiątkowych zdjęć i dokonanie wyboru w tabeli zamówienia.

Zdjęcia są dobrowolne, rodzic nie musi tych zdjęć wykonywać dla swojego dziecka. Jeżeli rodzic nie życzy sobie, aby dziecko było na zdjęciu grupowym, proszę o ręczne zapisanie tego pod tabelą zamówienia.

Pieniądze za zdjęcia będzie zbierał skarbnik grupy-

RODZIC w ustalonym terminie.

linia

jesiennyjesien

Prace plastyczne dzieci  z grup:

Misie, Biedronki i Smerfy.

 

 

jesien 2   jesien 3   jesien 8

jesien 5   jesien 6   jesien 7

linia

teatrzyk

teatr 115 października w przedszkolu zagościł teatrzyk Skrzat z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali małym widzom bajkę pt. "Jak Marysia mała słonko złapać chciała". Dzieci z radością i zaciekwieniem śledziły losy Marysi.

                                        Galeria               

linia

 

bajki

bajka6

 

 

 „Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania”

Maria Molicka

 

 

W poniedziałek 7 października grupy przedszkolne: „Smerfy” i „Biedronki” rozpoczęły przygodę z bajką przystępując do realizacji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni .

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób                              zniepełnosprawnością.

Gościem była pani bibliotekarka Małgorzata Piwowarczyk, która przeczytała bajkę pt.: „Kopciuszek’” – zadanie pierwsze wykonane!

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Goście zapraszamy do współpracy!

GALERIA

linia

zwierz

zwierzatka4 października br. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Zwierząt . Dzień ten miał na celu uświadomienie dzieciom, że zwierzęta, które z nami mieszkają i są obok nas również mają swoje prawa. Dzieci poznały różne ciekawostki na temat zwierząt oraz wiadomości dotyczące opieki nad nimi. Wszystkie przedszkolaki słuchały wierszy i rozwiązywały zagadki przygotowane przez uczennice szkoły podstawowej. Nie zabrakło również wspólnych zabaw. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów. Galeria

linia

przedsz1

zzzj 15W dniu 20 września w naszym przedszkolu odbył sie Dzień Przedszkolaka. W tym dniu dzieci wszystkich grup przedszkolnych spotkały się n wspólnych zabawach i tańcach.

Galeria

zzz1 4   Również Samorząd Uczniowski pamiętał           o najmłodszych w szkole. Z okazji Dnia Przedszkolaka przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w pluszowych strojach odwiedzili dzieci w przedszkolu. Przeczytali im piękny wiersz, złożyli życzenia i wręczyli skromne upominki.    Galeria

linia

informacja

przedszkole1 Wyprawka dla Dzieci

na rok szkolny 2019/2020

(pobierz)

5 i 6-letnich

3,4,5 i 6-letnich

 

 

linia

ROK SZKOLNY 2018/2019

linia

 

Witamy wiosnę

21 marzec to pierwszy dzień wiosny. Nie zapomniały o tym ważnym wydarzeniu dzieci z zdj 02przedszkola. Przywitały Panią Wiosnę korowodem, barwnymi kwiatami oraz wesołymi piosenkami. Galeria

 

 

 

 

linia

 

Między nami krasnalami

Przedszkolaków odwiedził teatrzyk ,, Skrzat” z Krakowa. Zaprezentował małym widzom zdj 04przedstawienie teatralne pt.:,, Między nami krasnalami”. Dzieci z zaciekawieniem śledziły przygody krasnali. Wspaniała gra aktorska oraz barwne stroje aktorów całkowicie pochłonęły widzów. Galeria

 

 

 

linia

 

Wizyta Pani stomatolog w przedszkolu

Przedszkolaków odwiedziła pani stomatolog. Celem wizyty było przedstawienie dzieciom zdj 03właściwych sposobów dbania o higienę jamy ustnej. Została również przeprowadzona pogadanka dotycząca profilaktyki oraz zdrowej diety wpływającej na stan zębów. Galeria

 

 

 

 

linia

 

Bal karnawałowy

Dnia 29.01.2019r przedszkolacy z wszystkich grup przedszkolnych udali się na bal zdj 33karnawałowy. Wesołym i barwnym przebierańcom przygrywał do tańca wodzirej. Zabawa była wspaniała. Nie zabrakło karnawałowych konkursów i pląsów. Rozbawieni i pełni pozytywnych wrażeń przedszkolacy wrócili do swoich sal na słodki poczęstunek. Galeria

 

 

 

linia

Teatrzyk

Dnia 30.01.2019r przedszkolaków odwiedził teatrzyk ,, Skrzat’ z Krakowa. Aktorzy t pzaprezentowali przedstawienie pt.;,, Między nami krasnalami”. Przedszkolacy z zaciekawieniem śledzili losy krasnali ucząc się jak należy zachowywać się w stosunku do starszych osób.

 

 

 

linia

Piernikowe smakołyki

,, Tygryski” pełną parą przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Pieką i dekorują zdj 12pierniczki. Pracy mnóstwo a zapachy wypieków przybliżają atmosferę magicznych świąt……Galeria

 

 

 

 

 

linia

Udział w akcji charytatywnej

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wzięły udział w zbiórce słodyczy, które zostały dom 1przekazane dla dzieci 

 

 

 

 

 

linia

Mikołajki

Dnia 10 grudnia małych milusińskich z przedszkola odwiedził Święty Mikołaj, którego z zdj 03niecierpliwością dzieci wypatrywały. Przyniósł dla każdego przedszkolaka wspaniałe prezenty. Wśród nich znalazły się zabawki edukacyjne oraz słodkości no i oczywiście nie zabrakło pamiątkowych fotek z Mikołajem!!!! Galeria

 

 

linia

 

Cztery mile za piec

Dnia 29 listopada przedszkolaków odwiedzili artyści z teatru ,, Skrzat” z Krakowa. Spektaklzdj 08 ,,Cztery mile za piec” okazał się  świetną zabawą dla naszych dzieciaków! Wzbudził wielkie zainteresowanie małych odbiorców. Dzieci miały okazję  zaprezentować się na scenie, wczuć się w role aktorów. Wizyta gości ucieszyła przedszkolaków. Galeria

 

 

 linia

 

Dzień Pluszowego Misia

Dnia 26 listopada dzieci z wszystkich grup przedszkolnych świętowały Dzień Pluszowego zdj 01Misia. Wzięły udział we wspólnych pląsach i zabawach prowadzonych metodą pedagogiki zabawy. Nie zabrakło w tym dniu śmiechu i radości. Galeria

 

 

 

 

linia

Kartka dla Alana

Przedszkolacy przyłączyli się do corocznie organizowanej akcji ,, Kartka dla Alana”.Kartki, alan 1które otrzyma Alan od przedszkolaków są świetną formą terapii dla starszego kolegi.

Myślimy, że nasze podarunki sprawią jemu radość i ogromną frajdę!

 

 

 

linia

Jarzynowa kukiełka

W konkursie plastycznym wzięły udział dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. zdj 02Przedszkolacy z pomocą swoich rodziców wykonali przepiękne kukiełki warzywno – owocowe. Pomysłów na niepowtarzalne stworki nie brakowało! Jury przyznało cztery pierwsze miejsca a wszystkie pozostałe prace otrzymały wyróżnienia. Przepiękne warzywne kukiełki rodzice wraz z uczniami mogli podziwiać na ekspozycji, która została przygotowana przez nauczycieli przedszkola. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności spożywania warzyw i owoców. Galeria

linia

Pojazdy ratujące życie

Prace wykonane przez przedszkolaków z pomocą rodziców, przygotowane na gminny konkurszdj 02 plastyczny pt.:"Pojazdy ratujące życie". Galeria

 

 

 

 

 

 

linia

Pożegnanie jesieni

Przedszkolacy uroczyście pożegnali Panią Jesień. Wystrojeni w szaty jesienne zdj 06zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Zaproszeni rodzice mieli okazję podziwiać zdolności swoich pociech podczas jesiennych przedstawień. Galeria

 

 

 

 

linia

 

Urodziny u Kangurków

 

urodzinyurodzinyp

linia

 

100 lat Niepodległej

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych dnia 09.11.2018r przyłączyły się do świętowaniazdj 07 setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W odświętnych strojach uroczyście odśpiewały hymn narodowy oraz powiedziały wierszyk pt.; ,, Kto Ty jesteś?”. Galeria

 

 

 

 

linia

 

Pamiętamy o zmarłych

Przedszkolacy przygotowując się do uroczystości Wszystkich Świętych udali się na zdj 01cmentarz. Pamiętając o zmarłych, zapalili znicze pod krzyżem na cmentarzu oraz na zapomnianych i zaniedbanych grobach. Wspominali swoich bliskich, którzy odeszli. Galeria

 

 

 

 

linia

W bibliotece

Dzieci z przedszkola odwiedziły szkolną bibliotekę. Zapoznały się z bogatym księgozbiorem cztanie p oraz dowiedziały się w jaki sposób wypożycza się książki. Miały okazję pooglądać interesujące pozycje dotyczące życia fauny i flory. Galeria

 

 

 

 

 

linia

Czyte powietrze

Dnia15 października dzieci z grupy ,, Słoneczka” wzięły udział w zajęciach, których tematem zdj 10 przewodnim było znaczenie czystego powietrza. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne podczas nauki piosenki oraz wykonały prace plastyczne metodą orgiami. Galeria

 linia

 Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach ogólnopolskiej akcji ,, Cała polska czyta dzieciom’’ do przedszkola zostałaczytanie p1 zaproszona Pani bibliotekarka Małgorzata Piwowarczyk. Dzieci z zaciekawieniem słuchały tekst lektury rozwijając zainteresowania czytelnicze.

 

 

 

 

linia

 

 Dzień Przedszkolaka

Dnia 20 września 2018 przedszkolacy ze wszystkich grup obchodzili swoje święto. W tym zdj 02uroczystym dniu czekało na nich wiele atrakcji i niespodzianek. Jedna z nich były nowe zabawki, które zagościły w sal;ach zajęć przedszkolaków. Do wspólnego świętowania dołączyła pani dyrektor, która małym milusińskim przeczytała bajkę. Nie zabrakło wspólnych tańców, pląsów i zabaw integracyjnych. Galeria

 

 

 linia

 

 Spotkanie z policjantem

Dnia 20 września przedszkolaków z grup: ,, Smerfy”, ,, Kangurki”, ,, Tygryski” oraz zdj 01

,, Słoneczka” odwiedzili panowie policjanci.

Podczas spotkania wyjaśnili jak bezpiecznie poruszać się pieszo w pobliżu ruchliwych szos.

Przypomnieli również przedszkolakom zasady bezpiecznego przejścia po pasach.

Dzieci wspólnie utrwaliły ważne numery alarmowe. Dziękując za spotkanie zaśpiewały piosenkę o ruchliwym skrzyżowaniu. Galeria

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 Gminna Olimpiada

Dnia 16 maja 2018 r. w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków pod hasłem "Bezpieczne Wakacje". Olimpiada miała na celu integrować dzieci i wychowawców z wszystkich przedszkoli z gminny Chełmek, kształtować zachowania prozdrowotne i zachęcać dzieci do aktywności ruchowej. Oprócz zawodów zręcznościowych przedszkolaki z SZS nr 1, Przedszkola w Gorzowie, Przedszkola w Bobrku, Akademii Przedszkolaka oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku musiały wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa podczas zabaw wakacyjnych. Wszystkie drużyny zostały sprawiedliwie oceniane przez obecne jury: Panią Dyrektor Lucynę Kuligowską, członka Rady Rodziców- Panią Magdalenę Żydzik oraz przedstawiciela medycznego - Panią Bernadettę Chylaszek. Każdy uczesnik został nagrodzony bezpiecznymi umilaczami wakacyjnymi w postaci puzzli i sprzętu sportowego.

Organizatorzy konkursu dziękują Gminnie Chełmek za pomoc w organizacji Olimpiady.

linia

Program profilaktyczny

W kwietniu dzieci z klas "0" brały udział w "Programie profilaktyki i leczenia próchnicy zębów". 
Celem programu była nauka prawidłowego mycia zębów oraz budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.  Duże zainteresowanie u dzieci  wzbudził "model szczęki" z ruchomymi zębami, na którym każde dziecko mogło indywidualnie poćwiczyć technikę mycia zębów (co sprawiło wiele radości).
Podczas zajęć z p. pielęgniarką dzieci  dowiedziały się jak ważne są zdrowe zęby i jak należy o nie dbać, jak ważne jest prawidłowe odżywianie. Poznały również konsekwencje wynikające z zaniedbania higieny jamy ustnej. 

linia

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

   „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży"

Temat konkursu:

„Święty Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży"JP2

Organizator:

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

Kategorie wiekowe:

v    6 i 7 – latki (przedszkole)

v    klasy I – III (szkoła podstawowa)

v    klasy IV – VII (szkoła podstawowa)

Cele konkursu:

 • Pogłębieniewśróddzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Świętego Jana Pawła II,
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i uczniów inspirowanych życiem
  i działalnością Papieża Polaka,
 • Prezentacja i popularyzacjaplastycznejtwórczości dzieci i młodzieży,
 • Promowaniemłodychtalentów.

Technika i format wykonania prac:

 •      praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, ceramika,
  collage, forma przestrzenna,
  technika własna, fotografia i inne),
 •      format pracy: A3 lub A2.

Warunki konkursu:

 1. Każdą pracę wykonaną indywidualnie i zgodnie z Regulaminem konkursu należy
  wraz z Kartą zgłoszenia i Oświadczeniem rodziców złożyć u katechety do dnia 25.05.2018.
 2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

   Etap I – Szkolny – za organizację odpowiadają katecheci przedszkola/szkoły. 

Z dostarczonych prac konkursowych należy wybranych po trzy prace w trzech kategoriach wiekowych (dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej, uczniowie klas 4–7 szkoły podstawowej). Wybrane prace prosimy o dostarczenie
do sekretariatu Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku do dnia 04.06.2018 r.

Etap II – Gminny – organizowany w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku. Jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej do dnia 07.06.2018.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas XVI FESTIWALU PIOSENKI O MIŁOSIERDZIU BOŻYM w Parku Rodzinnym w Chełmku dnia

Organizator nie zwraca oddanych prac konkursowych

Osoby odpowiedzialne: Wioletta Glandys, Maria Piotrowska

 

 

Spektakl w przedszkolu

Dnia 20 kwietnia  dzieci z wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w przedstawieniu zdj 03teatralnym zaprezentowanym przez aktorów teatru ,, Skrzat”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły przygody Koziołka Matołka. Spektakl dostarczył dzieciom wiele radości i pozytywnych przeżyć. Galeria

 

 

 

 

 

linia

Zajęcia matematyczne

Dnia 09.04 i 19.04. odbyły się zajęcia z matematyki opracowane i przygotowane przez panie B. Babiuch i B. Gurzawską, a przeprowadzone przez panią B. Gurzawską. zdj 12Dzieci z figur- fragmentów tangramu zwanych Kamykami- układały przedmiot, zwierzę lub roślinę wg wzoru. Galeria

 

 

 

 

 

 

linia

 

zebr

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 25.04.2018 (środa) o godz. 16.15,

Grupa Zajączki godz. 17.15

 

linia

 

Gminny Konkurs "Ja to wiem"

wiem 1wiem 2

Dnia 12.04.2018 r odbył się konkurs gminny "Ja to wiem" w Przedszkolu Samorządowym nr 2 adresowany do dzieci 6- letnich. Nasze przedszkole reprezentowała 3 - osobowa drużyna, w skład której weszły: Antonina Fularz, Dominika Poznańska oraz Magdalena Kulawik. Dziewczynki doskonale sprawdziły swoją wiedzę z bezpieczeństwa, języka angielskiego oraz matematyki i wróciły do domu z pamiątkowymi nagrodami oraz dyplomami.

 

linia

 

 Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolym 2017/2018 nasze przedszkole realizuje program edukacji antytytoniowej zdj 03pt. "Czyste powietrze wokół nas" u dzieci 5-6 letnich. Program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W trakcie pierwszych zajęć została zorganizowana wspólna wycieczka wszystkich grup przedszkolnych po okolicy przedszkola w trakcie której ukierunkowano uwagę dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku. Galeria

 

linia

 

Co i dlaczego dymi?

"Co i dlaczego dymi?"- praca plastyczna z planszą ze źródłami dymów. Zwiększenie wiedzy zdj 07dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, określanie ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się. Galeria

 

 

 

 

 

linia

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzą Krasnoludki. 

 Galeria

linia

 • Zajęcia otwarte

27 marca w grupie "Zajączki" odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. "Wielkanocne zdj 01zwyczaje". Dzieci wspólnie z rodzicami wykonywali zajączki i pisanki wielkanocne. Recytacja wierszy, śpiew piosenek, taniec oraz wspólne rozmowy przy stole wielkanocnym na temat tradycji i zwyczajów panujących w ich domach rodzinnych wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój nadchodzących Świąt. Galeria

 

 linia

 • Zajęcia matematyczne

Dnia 23 marca 2018 r. przedszkolaki brały udział w zajęciach matematycznych z zaj matwykorzystaniem prezentacji multimedialnej podczas których mogły się wykazać swoją wiedzą. Utrwalono znajomość figur geometrycznych oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

 

 

 

linia

 • Pierwszy Dzień Wiosny

W dniu 21 marca wszystkie nasze przedszkolaki świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Abyzdj 08 podkreślić charakter tego dnia, przedszkolaki przyszły ubrane na zielono. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od wspólnego śpiewania piosenek. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie. Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki usłyszała Pani Wiosna i zimie już wrócić nie pozwoli. Galeria

 

 linia

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Sporty zimowe"

Dnia 07.03.2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Sporty zimowe”. konkurs zima p

Jury przyznało cztery pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie.

Oto nagrodzone I miejscami prace plastyczne:

I miejsce – Anna Żydzik z grupy ,, Smerfy”,

I miejsce – Olaf Ćwieląg z grupy ,, Krasnoludki”,

I miejsce – Alan Bęc z grupy ,, Zajączki”,

I miejsce – Milena Krawczyk z grupy ,, Misie”.

Wyróżnienie otrzymał Oskar Siuta z grupy ,, Smerfy”.

Zwycięzcą gratulujemy a Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

Zwycięzcy oraz wszystkie dzieci biorące udział w konkursie plastycznym otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane między innymi przez szkolną spółdzielnię uczniowską.

 

linia

 

 • Zabawa karnawałowa

Galeria

 • Dzień Babci i Dziadka

W dnia 17 i 19 stycznia dzieci z grupy "Smerfy" i "Misie"  uroczyście obchodziły Dzień Babci i zdj 01Dziadka. Z tej okazji przygotowały przedstawienie. Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i zachwytu swymi najukochańszymi wnuczętami. Galeria

Dzień Babci i Dziadka w grupie "Zajączki" Galeria

 

 

 

linia

 • Wesołe wyścigi

Na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia sportowe pomiędzy dziećmi z przedszkola zdj 13grupą "Zajączki" a klasą IV, prowadzone przez p. E. Patyk w ramach współpracy ze szkołą. Galeria

 

 

 

 

 

linia

 • Jasełka w grupie "Smerfy"

Dnia 20 grudnia dzieci z grupy "Smerfy" przedstawiły swoim Rodzicom historię narodzenia Jezusa-zdj 02Jasełka. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów, w których dzieci wystąpiły. Galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

 • Mikołaj

Dnia 04 grudnia odwiedził nasze przedszkole Święty Mikołaj. Przed wręczeniem prezentów zdj 11dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych brały udział w spektaklu teatralnym w wykonaniu aktorów teatru "Skrzat" z Krakowa. Galeria

 

 

 

 

 

linia

 • Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 28 listopada w naszym przedszkolu zostały pasowane na przedszkolaków 3 i 4 – latki z zdj 16grupy "Krasnoludki". Zanim jednak nastąpił uroczysty akt pasowania przez Panią Dyrektor Lucynę Kuligowską, cała grupa przedstawiła swoim rodzicom krótki występ, w którym zaprezentowała kilka piosenek, wierszy oraz układ taneczny. Galeria

 

 

 

linia

 • Dzień Misia

Dnia 24 listopada dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wzięły udział w obchodach Dnia zdj 01Pluszowego Misia.  Z okazji tego święta dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione maskotki. Uczestniczyły w prezentacji multimedialnej na temat znanych misiów oraz wzięły udział we wspólnych zabawach integracyjnych. Galeria

 

 

 

 

linia

 

 • Wizyta plicjantów

Na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyli do naszego przedszkola policjanci z Komisariatu zdj 18Policji w Chełmku. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w salach, aby powitać niecodziennych gości. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę, było wielu chętnych do jej przymierzenia. Dużym zainteresowaniem był również radiowóz policyjny. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego, dzieci zaśpiewały policjantom piosenkę i podarowały laurkę. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. Galeria

 

linia

 • Przedstawienie teatralne

 

Dzieci z grupy "Smerfy", "Zajączki"  oraz "Misie" pojechały do Oświęcimskiego Centrum Kultury  na ockpprzedstawienie "RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR EUROPY".  Spektakl dostarczył dzieciom pozytywnych emocji i doznań wynikających z obcowania ze sztuką teatralną

 

 

 

 

 linia

 • Dzień Przedszkolaka
Dnia 20.09.2017 r w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chełmku z okazji Dnia Przedszkolaka zdj 08  dzieci wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły we wspólnych zabawach. W tym dniu przedszkolaków odwiedziła Pani Dyrektor Lucyna Kuligowska, która przeczytała dzieciom wiersze J. Brzechwy i obdarowała wszystkich upominkami. Galeria
 
 
 
 
 

 linia

 

 • Na przejściu bezpiecznie

Dzieci przedszkolne przypominały jak bezpiecznie przechodzić na przejściu dla 9 pieszych. Galeria

 

 

 

 

 

 

 

linia

 

 • Muzyczne zajęcia integracyjne

Dnia 15.09.2017 r dzieci z wszystkich grup przedszkolnych z PS nr1 "Bajkowa Jedyneczka", zdj 08wzięły udział w muzycznych zajęciach integracyjnych.

Zajęcia prowadzone były metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji. Galeria

 

 

 

 

 linia

 

Wrzesien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates