dzienniczek
SzkołaSzkoła Młodych Patriotów

Szkoła Młodych Patriotów

 

 

patr

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, MEN ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.
W związku z tym Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła młodych patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii prawa i narodu polskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku. Po wykonaniu przewidzianych zadań szkoła otrzyma tytuł: „Szkoły młodych patriotów” oraz dyplom honorowy.

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski
    a patriotyzm”.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  7. Zgłoszenie swojego przedstawiciela do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od30.11.2017 r. do 02.03.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

                                                                            Koordynatorzy działań szkolnych :

                                                                       Romana Oleś, Małgorzata Piwowarczyk

 linia flaga

 

Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

zdj 02zdj 05

 

Zadanie nr 1 zostało przeprowadzone w ramach lekcji historii, wos-u i zajęć z wychowawcą.

W zadaniu uczestniczyli uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej oraz klasa I i II gimnazjum. Na każdych zajęciach nauczyciel wyjaśnił pojęcie patriotyzmu oraz podjął dyskusję nad tym, co w dzisiejszych czasach oznacza bycie patriotą. Następnie przedstawił szereg działań patriotycznych oraz nakreślił właściwe postawy, jakie można prezentować względem państwa i narodu. Kolejnym krokiem była prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela historii, będąca uzupełnieniem wiadomości na temat postaw patriotycznych obywateli naszego kraju. Po wstępnej dyskusji na temat patriotyzmu, uczniowie zostali podzieleni na 4-osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu było przygotowanie plakatu lub mapy mentalnej nawiązującej do tematu zadania „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W swojej pracy dzieci i młodzież starała się wskazać jak najwięcej przykładów zachowań patriotycznych w życiu codziennym, a następnie w sposób obrazowy przelać te postawy na kartkę papieru. Pod koniec lekcji każda grupa prezentowała swoje prace oraz zastanawiała się, co oznaczał patriotyzm w przeszłości, a co oznacza ” patriotyzm dnia dzisiejszego”.Na zakończenie każdych zajęć, wcześniej ustalone grupy, zobowiązały się do przeprowadzenie rozmów z najbliższymi na temat zachowań patriotycznych oraz do opracowania Kodeksu Postaw Patriotycznych. Galeria

linia flaga

 

Zadanie 2.  Przygotowanie plakatu „100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

zdj 19zdj 27

Zadanie nr 2 zostało przeprowadzone w formie konkursu plastycznego. Zespoły klas V-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum zobowiązały się  wykonać plakat  
„100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W konkursie wzięły  również udział dzieci ze świetlicy szkolnej, które z wielkim zaangażowaniem, przez kilka dni, tworzyły jedną wielką pracę. Warunkiem przystąpienia do szkolnego  konkursu było przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w dowolnym formacie oraz dowolną techniką. 
Celem wykonywanej pracy było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, pielęgnowanie polskości 
i idei niepodległości oraz tradycji narodowych  za pomocą środków plastycznych.
Komisja w składzie: p. Agnieszka Mucha, p. Romana Oleś, p. M. Piwowarczyk nagrodziła następujące zespoły klasowe: 
I miejsce: uczennice klasy II gimnazjum w składzie: P. Plata, P. Markiewicz, J. Kulikowska, P. Stupak, J. Urzędowska, P. Seruga
II  miejsce: uczennice klasy V b – Gabrysia Gondzik, Maj Poznańska
III miejsce: uczennice klasy VII b – Karolina Gondzik, Anna Porwit
Nagroda specjalna – dzieci ze świetlicy szkolnej
                  Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Wszystkie prace konkursowe można było podziwiać w formie wystawy, która znajdowała się w sali nr 22 naszej placówki.Galeria
linia flaga

Zadanie 3Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

zdj 14zdj 11

23 marca został przeprowadzony konkurs pod nazwą „Historia Polski
a patriotyzm”
dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej. Każdą klasę reprezentowało siedmioro uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Przed przystąpieniem do konkursu wiedzy, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Bóg, honor i Ojczyzna”, wysłuchali krótkiego wykładu nauczyciela dotyczącego historii Polski, a następnie podziwiali wystawę prac młodszych kolegów dotyczącą patriotyzmu. Następnie uczniowie przystąpili test ze znajomości historii Polski pt. „Dzieje Polski zapisane w hymnie”. Do drugiego, ustnego etapu, awansowało 5 osób. Uczniowie w części ustnej wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i odpowiadali celująco na pytania komisji.

W tej części była emocjonująca dogrywka pomiędzy uczestnikami konkursu.
W finale, komisja w składzie: p. Małgorzata Piwowarczyk i p. Romana Oleś, wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce – Marcelina Wilczak –klasa 6a

II miejsce – Dominik Łyduch –klasa 7b

III miejsce – Wiktoria Kowalczyk –klasa 6a

Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz uczniów biorących udział w konkursie! Galeria

linia flaga

Zadanie 4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania  przez Polskę niepodległości. Jest zdj 36 to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W ramach działań konkursowych „Szkoły młodych patriotów”, w których nasza szkoła bierze udział, dnia 25 maja 2018 roku w naszej szkole został przeprowadzony Konkurs Recytatorski „Wiersze o Ojczyźnie”. Konkurs rozpoczęła dyrektor szkoły, p. Lucyna Kuligowska, która przypomniała czym jest patriotyzm i w jaki sposób możemy go dzisiaj krzewić. Następnie, razem z panią wicedyrektor Beatą Pawluśkiewicz, wręczyła zasłużonym uczniom pamiątkowe dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie działań patriotycznych i wolontariatu. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Maria Kalemba, Wojciech Szyjka, Przemysław Klimek, Jacek Sitek, Krystian Palian, Victor Chmurski, Karolina Bębenkowska, Martyna Krzykała, Michał Pawela, Karol Kowalczyk, Joanna Kowaliczek, Natalia Kaleta, Dominika Cygan.     Po rozdaniu nagród, przystąpiono do uroczystego rozpoczęcia Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze o Ojczyźnie”. Każda z klas IV-VII szkoły podstawowej wytypowała jednego przedstawiciela, który miał za zadanie reprezentować swoją klasę. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Dobór repertuaru był bardzo interesujący. Przed komisją złożoną z pań D. Orzana, K. Kowalczyk, A. Krzyściak-Kalemba recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m.in. takich poetów jak: Wł. Broniewskiego,  K. I. Gałczyńskiego, C.K. Norwida, K. K. Baczyńskiego, 
W.  Szymborskiej, T. Różewicza, W. Broniewskiego, J. Pietrzaka, T. Kubiaka, 
A. Słomińskiego.Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawną i płynną recytację oraz świadomą ekspresję wypowiedzi. Spośród wszystkich uczestników komisja wyłoniła 3 najlepszych recytatorów:     

I miejsce-Erica Miłek z klasy 5b                                                                                                       

II miejsce – Alicja Wiśniewska z klasy6a                                                                                        

III miejsce ex aequo- Hanna Szatyńska z klasy 4a i Jakub Wanat z klasy 7a

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Składamy również podziękowania dla Spółdzielni Uczniowskiej „Chatka Puchatka” i Biblioteki Szkolnej, które ufundowały nagrody dla zwycięzców. Galeria

linia flaga

 

Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych

W ramach działań konkursowych „Szkoły młodych patriotów” dnia 25 maja zdj 17
w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym wzięły udział klasy IV-VII szkoły podstawowej. 
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską oraz poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym.
Każda klasa zobowiązana była do zaprezentowania na scenie wybranej pieśni patriotycznej w dowolnej aranżacji. Wśród wykonywanych utworów mogliśmy usłyszeć znane i cenione pieśni tj. „Legiony”, „Przybyli Ułani”, „Rotę”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Mazurek 3 maja” oraz współczesne pieśni patriotyczne „Biały krzyż” , „Polska flaga” czy „Wolność”. Można też było podziwiać piękne stroje i ruch sceniczny każdej występującej grupy

Bogaty repertuar prezentowanych utworów wzbogaciła gra na melodyce pieśni „Jak długo na Wawelu” , gra na pianinie „Roty”, gra na rurkach utworu muzycznego z serialu telewizyjnego Czterej pancerni i pies „Deszcze niespokojne „ oraz występ solowy uczennicy klasy 5b z utworem „Biały krzyż”.

Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Orzana – przewodnicząca, p. M. Piwowarczyk i ks. R. Ryczek – członkowie.

I tak oto laureatami Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej zostali:

I miejsce- klasa 4c

II miejsce - klasa 7b

III miejsce – klasa 5b

Choć wyłoniono finalistów, zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Dziękujemy im serdecznie za odwagę, chęć i umiłowanie tak ważnej wartości, jaką jest PATRIOTYZM.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i składamy serdeczne podziękowania naszemu muzykowi, p. Arturowi Gomółce, za oryginalny akompaniament muzyczny.Galeria

linia flaga

 

Zadanie 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. 
 
zdj 32zdj 37
 
Zadanie to było ewaluacją przeprowadzonego wcześniej konwersatorium „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Każdy zespół klasowy, po wnikliwej dyskusji na temat patriotyzmu, miał za zadanie opracować Kodeks Postaw Patriotycznych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku. 
Wszystkie zespoły wywiązały się z powierzonego zadania. Autorami zwycięskiego kodeksu, zawierającego najtrafniejsze zasady dotyczące postaw patriotycznych, została klasa 7bGaleria
 
linia flaga
 

 

Wrzesien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates